Jessica Magnusson

Hästens namn: Karamele
Bostadsort: Uddevalla
Hur länge du ridit: 20 år
Vilken disciplin du främst ägnar dig åt: hoppning
Vad för typ av problem/önskemål du hade när Emmeli kom till er: Lastning – hästen vägrade gå i närheten av transporten, när hon väl kom på ville hon bara kasta sig av. Detta gjorde det omöjligt för oss att åka någonstans.
Hur det är nu med det som var problem: Problemet är helt löst och hästen lastar sig själv. Vi åker i snitt iväg 1-2 gånger i veckan och hästen traskar lugnt på och av transporten.
Vill passa på att tacka för all hjälp och det självförtroende jag fått av att arbeta med min häst på detta sätt. Idag är det roligt att åka i väg!