NÄTKONSULTATION

Du kan boka nätkosultation med Emmeli Selander.

Först tar du kontakt med en enkel förfrågan. Sedan kommer en överenskommelse som du skall bekräfta, du måste ange faktureringsadress som vi dubbelkollar att de stämmer, du måste också uppge ett mobilnummer så att du kan bekräfta via sms. Många har inte möjlighet att träffa Emmeli personligen, skälen kan vara många, det kanske också är så att man vill varva sina ordinare träningar för Emmeli med nätkonsultation.

Kostnaden är 620 kr per timma.

Efter avslutad konsultation kommer en faktura, den sänds från VISMA SPCS som är det företag våra fakturor görs i, fakturan kommer via mejl. Skall betalas inom 10 dagar.